โœ Ju-heon Menghela Nafas Dan Memandang Dan .

๐Ÿ„ฝ Makam Yang Sama Dengan Orang Mati Ketika Mereka Masuk . ๐ŸŽ’ Saya Sangat Takut Bahawa Adik Muda Tidak Akan Menanggungnya . ๐Ÿ‰ Boo Dan Brahm Mungkin Akan Menganalisisnya Untuknya . ๐Ÿ”Œ Damian Kembali Ke Vatikan Dan Mencari Isabel .

โ™˜ Kedua-dua mata Xin Mei bersinar .

๐ŸŒฐ waktu reaksinya menjadi perlahan . ๐Ÿ‘ฅ Dengan Menyiasat Botol Berbentuk Labu Itu Ah Betul . ๐Ÿ Dia Akan Membuka Pintu Emas Besar Dengan Pernis Vermillion . ๐Ÿฑ jadi adakah Qian Ge juga akan hadir .